Mindenhol
Üdv!
Személyes adataim
Oldal
Rendelési információk
Rendelési információk

Szállítás

Az Akkuboxnál nem csak több különböző szállítási mód, de több extra szolgáltatás közül is kedvedre választhatsz attól függően, mi szolgálja leginkább kényelmedet.

Új akkumulátorodat kérheted egy általad megadott tetszőleges címre, vagy a hozzád legközelebb eső partner szervizünkbe, de akár express kiszállítással és helyszíni beszereléssel is megrendelheted azt. A fentiek mellett természetesen telephelyeinken való személyes átvételre és igény esetén beszerelésre is van mód. 

Minden attól függ, milyen terméket és hova szeretnél rendelni.

Hogy lásd a számodra elérhető összes lehetőséget, kérjük, add meg webshopunkban iránytószámodat a kiválasztott termék mellett és már listázzuk is neked, milyen szállítási és extra szolgáltatási módok közül választhatsz!

A kiválasztott szállítási és - igény esetén – beszerelési mód mellett azok költségeit is feltüntetjük.

Iránytószámtól és terméktől függően az alábbi lehetőség közül választhatsz:

 • express kiszállítás + beszerelés
 • express kiszállítás
 • házhoz szállítás futárral
 • kiszállítás szervizbe + beszerelés
 • személyes átvétel Akkubox telephelyen 
 • személyes átvétel Akkubox telephelyen + beszerelés

Ha további kérdésed, vagy kérésed lenne, keress minket bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!

Fizetési módok

Az Akkuboxnál több különböző fizetési módra is lehetőséged van attól függően, mit, hova, illetve milyen szállítással és extra szolgáltatással (pl.: beszerelés) választasz.

Fizethetsz:

Készpénzzel az Akkubox szaküzletekben személyes átvétel választása esetén.

Utánvétel a futárnál házhozszállítás választása esetén. A futároknak egyelőre kizárólag készpénzzel tudsz fizetni és utánvét kezelési költség kerül felszámításra.

Bankkártyával a webshopban több különböző szállítási mód választása esetén.

Nézzük részletesen, milyen sok különböző lehetőség közül választhatsz attól függően, számodra melyik a legideálisabb!

Válaszd ki webshopunkban a megrendelni kívánt terméket, add meg az oldalon az irányítószámodat és már mutatjuk is, milyen kiszállítási és extra szolgáltatási módok közül választhatsz a legnagyobb kényelmed érdekében!

Irányítószámtól és terméktől függően az alábbi választási lehetőségeid vannak:

 • express kiszállítás + beszerelés:

 a termék árát, a kiszállítás és a beszerelés díját webshopunkban bankkártyával tudod kifizetni

 • express kiszállítás:

a termék árát és a kiszállítás díját webshopunkban bankkártyával tudod kifizetni

 • házhoz szállítás futárral:

a termék árát és a kiszállítás díját webshopunkban bankkártyával, vagy a futárnál készpénzes utánvéttel tudod kifizetni

 • kiszállítás szervizbe + beszerelés:

 a termék árát és a kiszállítás díját webshopunkban bankkártyával tudod kifizetni. A beszerelés díját a szervizben tudod kifizetni, melynek becsült (tehát nem garantált) összegét a kosárban tüntetünk fel.

 • személyes átvétel Akkubox telephelyen: 

a termék árát webshopunkban bankkártyával, vagy a személyes átvétel során készpénzzel, vagy bankkártyával tudod kifizetni

 • személyes átvétel Akkubox telephelyen + beszerelés:

a termék árát és a beszerelés díját webshopunkban bankkártyával, vagy a személyes átvétel során készpénzzel, vagy bankkártyával tudod kifizetni

Ha további kérdésed, vagy kérésed lenne, keress minket bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!

Visszaküldés, garanciális ügyintézés

Jótállás

Cégünk a törvény által előírt jótállási feltételeket biztosítja vásárlói részére. Ez nagyon röviden és egyszerűen összefoglalva azt jelenti, hogy az általunk forgalmazott termékre az alábbi jótállási időt biztosítjuk:

Bruttó vételár Jótállási idő
10.000 Ft alatt 6 hónap
10.000 – 100.000 Ft között 12 hónap
100.000 – 250.000 Ft között 24 hónap
250.000 Ft felett 36 hónap

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a cégünk jótállásra köteles.

 Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Tájékoztató jótállási jogokról

A fogyasztó a jótállási igényét az eladó bármelyik telephelyén érvényesítheti!

1.  A savas akkumulátorok jótállásának érvényesítése a 2013. évi V. tv. (PTK) 6:171-173 S-ai, a 151/2003. (IX/22.) Kormányrendelt, illetve a 19/2014. (IV.29) NGM rendelet szerinti jótállást vállaljuk az alábbi feltételekkel:

1.1. Jelen jótállás a vásárló jogszabályból eredő jogait nem korlátozza.

1.2. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. A jótállás érvényesíthető a vásárlás helyén, vagy az eladó bármelyik telephelyén.

1.4. A termék cseréjét lehet kérni, ha a meghibásodás a vásárlástól számított 3 munkanapon belül következett be, kivéve, ha jelentéktelen a meghibásodás, illetve ha az a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja.

1.5. Az akkumulátor meghibásodásához vezethet a gépjármű/berendezés nem megfelelő működése is, ezért a meghibásodás okának kiderítése során szükségessé válhat annak vizsgálata.

1.6. Ha a termék nem javítható, a vásárló megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy kérheti annak cseréjét, vagy elállhat a vásárlástól. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

1.7. A vásárló minőségi kifogás alkalmával az általa választott szavatossági jogról áttérhet egy másik, őt megillető jogra.

1.8. A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

1.9. A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint a fogyasztónak igazolható módon át kell adnia.

1.10. A szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítást, vagy a cserét 15 napon belül elvégezze. Ha ez nem lehetséges, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás várható időtartamáról. Abban az esetben, ha 30 napon belül nem történik meg a javítás, akkor az eladó köteles kicserélni a terméket 8 napon belül. 

1.11. Amennyiben a jótállási időtartam alatt a termék három javítás után ismét meghibásodik, akkor az eladó köteles kicserélni a terméket 8 napon belül.

1.12. Abban az esetben, ha a hibás termék cseréjére nincs mód, akkor az eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán, vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztó (vásárló) részére.

1.13. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik.

1.14. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

1.15. A savas akkumulátorok jellegükből adódóan nem javíthatók, így jogos jótállási igény esetén sem lehetséges azokat javítani.

1.16. Annak a megállapítása, hogy a gépjármű működési zavara az akkumulátor hibájából történt-e, műszakilag csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehetséges (a feltöltés ideje kb.: 24 óra). A töltést és a bevizsgálást kizárólag megfelelő töltő illetve diagnosztikai műszerekkel ellátott szervizben lehet elvégezni.

1.17. A jótállási igény jótállási jeggyel és/vagy a termék árának megfizetését igazoló számlával, vagy nyugtával érvényesíthető a jótállási idő végéig. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok érvényesíthetők.

1.18. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni, azt lehetőség szerint őrizzék meg a vásárláskor kapott bizonylattal együtt! A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

1.19. A jótállási idő a terméknek a fogyasztó részére történő átadásának napjával, vagy – ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben az üzembe helyezés az átadástól számított 6 hónapon túl valósul meg, akkor a jótállás kezdő időpontja az átadás napja. A Fogyasztó a jótállási jogait a 1.17. pontban megadott határidőig érvényesítheti.

1.20. A termék jótállási ideje a szervizben töltött idővel meghosszabbodik, ha a javítás cserével zárul, akkor a jótállási és szavatossági idő a csereakkumulátor átadásának napjától újraindul.

1.21. A jótállás időtartama bruttó 10.000-100.000 Ft eladási ár közötti akkumulátorok esetében 1év, 100.000-250.000 Ft eladási ár között 2 év, 250.000 Ft eladási ár felett 3 év az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 270/2020. (VI. 12.). Kormányrendelet módosítása értelmében.

1.22. A bruttó 10.000 Ft eladási ár alatti akkumulátorok esetén a jótállás időtartama 6 hónap.

1.23. A 2013. évi V. törvény 6:169. § 2. bekezdése alapján a gyártót (forgalmazót) a termék forgalomba hozatalától számított 2 évig termékszavatosság terheli.

1.24. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó az illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

1.25. A jótállás érvényesítésének nem feltétele a csomagolás visszaszolgáltatása.

2.    Nem érvényesíthető a jótállási igény az alábbi esetekben:

2.1. A hiba nem rendeltetésszerű, vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen szállítás, vagy tárolás, a terméken kívülálló ok következménye. Az ilyen okból hibás termék javítási/hibafeltárási költsége a jótállási időn belül is a vevőt terheli.

2.2. A mélykisütött (a kapocsfeszültség alacsonyabb, mint 10,5 V), szulfátosodott (alultöltött), megfagyott és túltöltött akkumulátoroknál, továbbá külső mechanikus sérülés esetében.

2.3. A termék nem azonosítható, pl. sérült, nem olvasható a terméken a gyári szám.

2.4. 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os kapcsolására fogyasztót kötöttek.

2.5. Nem vállalunk jótállást az alulméretezett, nem a motortípushoz való akkumulátorok beépítésére, és az ebből származó üzemzavarok esetére sem.

2.6. Nem vállalunk jótállást a Start-Stop rendszerű gépjárművekbe beépített nem EFB, vagy AGM technológiás akkumulátorokra.

2.7. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás körébe.

Termék visszaküldés, 14 napos elállási jog

A szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) a fogyasztónak minősülő vásárló indokolás nélkül elállhat. Erről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó ezen jogát a jogszabályoknak megfelelően a termék megrendelése és az áruátvétele közti időben is gyakorolhatja. Az elállás joga a szaküzleteinkben történő személyes, illetve a partner pontjainkon történő átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a rendelés leadására weboldalunkon keresztül került sor. 

Abban az esetben, ha a termék vásárlása szaküzleteinkben személyesen történt, akkor az elállási jogot nem lehet érvényesíteni. 

A vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia a termék visszajuttatásáról az elállási jog gyakorlása esetén! A termék utánvétellel nem küldhető vissza, az utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. 

Elállási jog gyakorlása esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk megtérítését! 

A fentieken kívül a vásárlót más költség nem terheli az elállás folyamán.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást során elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. Kiemelten érvényes ez azon motorkerékpár akkumulátorokra, melyek megvásárlása esetén a vásárló megbízza cégünket, az akkumulátor üzembehelyezésével.
 • valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Az elállási jog gyakorlásának menete:

 1. Az Elállási nyilatkozatot töltsd le (erre a linkre kattintva), nyomtasd ki, majd értelemszerűen töltsd ki.
 2. A kitöltött nyilatkozatot és vásárlást igazoló dokumentumokat (számla, jótállási jegy) helyezd egy tasakba/boritékba és úgy rögzítsd a vissza küldendő termékhez, hogy az ne tudjon leesni a szállítás során. A biztonságos rögzítés nagyon fontos, mert ezen dokumentumok hiányában nem tudjuk végrehajtani a jóváírást.
 3. A csomagot személyesen behozhatod Akkubox szaküzleteink egyikébe, vagy futárral küldd el a AKKUBOX Ügyfélszolgálat 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2. 
Rendelési információk
Kapcsolat
1046 Budapest,
Kiss Ernő utca 2.
3529 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 50.
© 2021 AkkuBox. Minden jog fenntartva.
Simplepay
Ez az oldal Teljesítmény sütiket használ a jobb böngészési élmény biztosítása érdekében. A webhely használatának folytatásával elfogadja ezeket a sütiket.